Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp 1
  • Phương pháp 2
  • Phương pháp 3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT

Bài 5. Phương trình mũ

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 519

Chưa có thông báo nào