Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3,4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 8. Ứng dụng tích phân tính thể tích vật thể

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 225

Chưa có thông báo nào