Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Tính chất
  • VD 1,2,3
  • VD 4
Bài 1. Lũy thừa sẽ được mở vào ngày 12/04/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT

Bài 1. Lũy thừa

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 941

Chưa có thông báo nào