Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Tính chất
  • VD 1,2,3
  • VD 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT

Bài 1. Lũy thừa

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 1.185

Chưa có thông báo nào