Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

CHƯƠNG 5. KHỐI ĐA DIỆN

Bài 6. Thể tích khối lăng trụ xiên

Độ dài: 50 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý: Trong câu 3, thầy nhầm [CM = x] các em sửa thành [CM = frac{x}{2}] nhé

Trao đổi bài (0)

X