Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 5. KHỐI ĐA DIỆN

Bài 6. Thể tích khối lăng trụ xiên

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 138

Lưu ý: Trong câu 3, thầy nhầm [CM = x] các em sửa thành [CM = frac{x}{2}] nhé

Chưa có thông báo nào