Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

CHƯƠNG 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 6. Tích phân hàm phân thức hữu tỷ

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý: Trong clip cuối cùng, ở dấu "=" thứ 3, thầy có viết nhầm. Các e sửa lại thành [ = frac{3}{2}intlimits_{ - 1}^0 {frac{{2x + 2}}{{{x^2} + 2x + 2}}dx} - intlimits_{ - 1}^0 {frac{2}{{{x^2} + 2x + 2}}dx} ] nhé

Trao đổi bài (0)

X