Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết + VD
  • VD tiếp
Bài 2. Biểu diễn số phức sẽ được mở vào ngày 19/05/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

Chương 4. SỐ PHỨC

Bài 2. Biểu diễn số phức

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 168

Chưa có thông báo nào