Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Đưa về cùng cơ số
  • Logarit hóa
  • Đặt ẩn phụ
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT

Bài 7. Bất phương trình mũ

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 399

Chưa có thông báo nào