Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyêt
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN LUYỆN HỌC KỲ I LỚP 11

Bài 6. Xác suất

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 289

Chưa có thông báo nào