Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

CHƯƠNG 6. MẶT NÓN – MẶT TRỤ - MẶT CẦU

Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay

Độ dài: 55 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Mặt tròn xoay, 2. Mặt nón tròn xoay, 3. Hình nón tròn xoay, khối nón tròn xoay
  • Ví dụ 1
  • 4. Mặt trụ tròn xoay - hình trụ - khối trụ
  • Ví dụ 2
X