Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Hàm số lũy thừa
  • Hàm số y = a^x
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT

Bài 2. Hàm số lũy thừa

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 1.375

Chưa có thông báo nào