Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1 - 3
  • Ví dụ 4 - 6
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT

Bài 8. Bất phương trình logarit

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 366

Chưa có thông báo nào