Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyêt
  • Ví dụ 1 a,b
  • VD 1c, VD 2
Bài 1. Phép biến hình sẽ được mở vào ngày 02/04/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

ÔN LUYỆN HỌC KỲ I LỚP 11

Bài 1. Phép biến hình

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 72

Trong bài thầy tổng hợp các kiến thức về phép biến hình trong mặt phẳng và các ví dụ giúp các em ôn tập và vận dụng kiến thức

Chưa có thông báo nào