Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

ÔN LUYỆN HỌC KỲ I LỚP 11

Bài 1. Phép biến hình

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung

Trong bài thầy tổng hợp các kiến thức về phép biến hình trong mặt phẳng và các ví dụ giúp các em ôn tập và vận dụng kiến thức

Trao đổi bài (0)

X