Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết hàm số mũ
  • Ví dụ
  • Lý thuyết hàm số logarit
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT

Bài 4. Hàm số mũ. Hàm số logarit

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 853

Chưa có thông báo nào