Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Logarit
  • Đổi cơ số
  • VD 1
  • VD 2, 3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT

Bài 3. Logarit

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 966

Chưa có thông báo nào