Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1-3
  • Ví dụ 4-6
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 5. Phương pháp tích phân từng phần

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 721

Chưa có thông báo nào