Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 5. KHỐI ĐA DIỆN

Bài 4. Thể tích khối chóp đường cao cho gián tiếp

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 359

Chưa có thông báo nào