Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Mục 1, 2
  • Mục 3, 4, 5
  • VD và các chú ý
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 4. SỐ PHỨC

Bài 1. Số phức – Các phép toán trên số phức

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 745

Chưa có thông báo nào