Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
 • 1. Hệ trục tọa độ
  • Lí thuyết
 • 2. Tọa độ điểm trong không gian
  • Lí thuyết
 • 3. Vecto trong không gian
  • Độ dài vecto, các phép toán, 2 vecto cùng phương, 2 vecto bằng nhau
  • Góc giữa 2 vecto, hệ thức trung điểm
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 7.PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 343

Chưa có thông báo nào