Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Lí thuyết (tiếp)
  • Tính chất
  • Nguyên hàm lượng giác
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1. Bảng nguyên hàm và tính chất

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 1.971

Chưa có thông báo nào