Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

CHƯƠNG 7.PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 4. Phương trình mặt phẳng

Độ dài: 50 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Vecto pháp tuyến của mặt phẳng
  • Viết phương trình mặt phẳng
  • Các trường hợp đặc biệt
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
X