Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • VD (P1)
  • VD (P2)
Nhấn để bật tiếng

ÔN LUYỆN HỌC KỲ II LỚP 11

Bài 4. Các bài toán về khoảng cách (p1)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 446

Bài giảng tổng ôn các kiến thức về Các bài toán về khoảng cách thông qua hệ thống lý thuyết trọng tâm và các ví dụ minh họa điển hình.

Chưa có thông báo nào