Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Vùng nhân, màng sinh chất; thành tế bào
  • Tế bào chất; nhung mao, tiên mao
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 10: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 3: Tế bào nhân sơ

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 96

Nội dung bài giảng:

Đặc điểm và cấu tạo của tế bào nhân sơ.
Chú ý: ở clip 2, trong tế bào chất của nhân sơ không có khung xương tế bào.

Chưa có thông báo nào