Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Sự hình thành kiểu hình từ kiểu gen
  • Hệ thống khái niệm cơ bản
  • Bản chất quy luật phân li của menđen
  • Các trường hợp đặc biệt của phép lai một tính trạng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4. QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 1: Quy luật phân li

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 2.944

Nội dung bài giảng:

+ Sự hình thành kiểu hình từ kiểu gen
+ Hệ thống khái niệm cơ bản
+ Bản chất quy luật phân li của menđen
+ Các trường hợp đặc biệt của phép lai một tính trạng

Chưa có thông báo nào