Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Hướng động
  • Phân loại hướng động
  • Ứng động
  • Phân loại ứng động
  • Ý nghĩa tính cảm ứng ở thực vật
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 6: Cảm ứng ở thực vật

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.279

Nội dung bài giảng: 

+ Hướng động và phân loại các hướng động
+ Ứng động và phân loại ứng động
+ Ý nghĩa tính cảm ứng của thực vật

Chưa có thông báo nào