Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về quần thể ngẫu phối
  • Quần thể cân bằng di truyền
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 6. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Bài 2: Cấu trúc di truyền của quần thể giao phối

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 550

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về quần thể ngẫu phối
+ Quần thể cân bằng di truyền
Chú ý: clip 1, phút 11:46: r+r(r-1)/2 = r(r+1)/2 = r+rC2.

Chưa có thông báo nào