Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niêm loài
  • Quá trình hình thành loài
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8. TIẾN HÓA

Bài 4. Loài và quá trình hình thành loài

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 487

Nội dung bài giảng:

+ Các vấn đề chung về loài
+ Quá trình hình thành loài

Chưa có thông báo nào