Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • NST giới tính
  • Sự DT lk với giới tính
  • DT ngoài nhân
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4. QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 6. Di truyền liên kết với giới tính, di truyền ngoài nhân

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 827

Nội dung bài giảng:

+ Đặc điểm NST giới tính
+ Di truyền liên kết với giới tính và các đặc điểm của quy luật
+ Quy luật di truyền ngoài nhân

Chưa có thông báo nào