Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Đặc trưng và thành phần của hệ sinh thái (clip 1)
  • Các hệ sinh thái phổ biến (clip 2)
  • Động học trong hệ sinh thái (clip 3)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9. SINH THÁI HỌC

Bài 6: Sinh thái học hệ sinh thái (Phần 1)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 337

Nội dung bài giảng:

+ Đặc trưng và thành phần của hệ sinh thái
+ Các hệ sinh thái phổ biến
+ Động học trong hệ sinh thái

Chưa có thông báo nào