Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Cấu trúc
    • Phần 1
    • Phần 2
  • Chức năng
Bài 8. Cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể sẽ được mở vào ngày 19/04/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 3. CƠ CHẾ DT VÀ BIẾN DỊ

Bài 8. Cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 598

Nội dung bài giảng:

+ Cấu trúc nhiễm sắc thể
+ Chức năng của nhiễm sắc thể

Chưa có thông báo nào