Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung
  • Vai trò của các nguyên tố khoáng và nguồn cung cấp khoáng
  • Ni-tơ, vai trò sinh lý, chuyển hóa
    • Vai trò sinh lý
    • Qúa trình đồng hóa
    • Nguồn cung cấp N, chuyển hóa N trong đất và cố định N
  • Bón phân hợp lý
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 3: Vai trò các nguyên tố khoáng và dinh dưỡng nitơ

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 1.291

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát chung về các nguyên tố khoáng
+ Vai trò của các nguyên tố khoáng và các nguồn cung cấp khoáng
+ Ni-tơ, vai trò sinh lý và chuyển hóa ni-tơ
+ Bón phân hợp lý

Chưa có thông báo nào