Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát hô hấp thực vật
  • Vai trò hô hấp với thực vật
  • Cơ chế hô hấp thực vật
  • Hô hấp sáng
  • Quang hợp, hô hấp, môi trường
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 5: Hô hấp ở thực vật

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 874

Nội dung bài giảng

+ Khái quát hô hấp thực vật
+Vai trò hô hấp với thực vật
+ Cơ chế hô hấp thực vật
+ Hô hấp sáng
+ Quang hợp, hô hấp, môi trường

Chưa có thông báo nào