Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Cơ sở khoa học, quy trình
  • Thành tựu ở Việt Nam
Bài 2: Tạo giống nhờ phương pháp gây đột biến sẽ được mở vào ngày 19/05/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 7. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 2: Tạo giống nhờ phương pháp gây đột biến

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 141

Nội dung bài giảng:

+ Cơ sở khoa học và quy trình của phương pháp tạo giống bằng PP gây đột biến
+ Thành tựu ở Việt Nam

Chưa có thông báo nào