Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Cơ sở khoa học, quy trình
  • Thành tựu ở Việt Nam
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 7. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 2: Tạo giống nhờ phương pháp gây đột biến

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 390

Nội dung bài giảng:

+ Cơ sở khoa học và quy trình của phương pháp tạo giống bằng PP gây đột biến
+ Thành tựu ở Việt Nam

Chưa có thông báo nào