Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Bằng chứng nguồn gốc động vật của loài người
  • Các giai đoạn phát sinh loài người (Tham khảo)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8. TIẾN HÓA

Bài 7 Sự phát sinh loài người

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 390

Nội dung bài giảng:

+ Bằng chứng nguồn gốc động vật của loài người
+ Các giai đoạn phát sinh loài người

Chưa có thông báo nào