Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát môi trường và các nhân tố sinh thái
  • (Tiếp theo)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 9. SINH THÁI HỌC

Bài 1: Sinh thái học cá thể thích nghi

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 559

Nội dung bài giảng:

+ Môi trường và các nhân tố sinh thái
+ Sự tác động của các nhân tố sinh thái lên sinh vật
+ Ổ sinh thái
+ Sự thích nghi của sinh vật với điều kiên môi trường

Chưa có thông báo nào