Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • định nghĩa, tương tác bổ trợ
  • tương tác cộng gộp
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 3: Tương tác gen

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 1.318

Nội dung bài giảng:

+ Định nghĩa tương tác gen
+ Các mô hình tương tác: tương tác bổ trợ, tương tác cộng gộp

Chưa có thông báo nào