Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung về quần thể (clip 1)
  • Các đặc trưng cơ bản của quần thể (clip 2)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 9. SINH THÁI HỌC

Bài 2: Sinh thái học quần thể (Phần 1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 454

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm quần thể
+ Mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
+ Các đặc trưng cơ bản của quần thể

Chưa có thông báo nào