Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung về quần thể (clip 1)
  • Các đặc trưng cơ bản của quần thể (clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9. SINH THÁI HỌC

Bài 2: Sinh thái học quần thể (Phần 1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 469

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm quần thể
+ Mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
+ Các đặc trưng cơ bản của quần thể

Chưa có thông báo nào