Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Tài nguyên thiên nhiên, thực trạng, biện pháp
  • Ô nhiễm môi trường và biện pháp khắc phục
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 9. SINH THÁI HỌC

Bài 8: Sinh thái học ứng dụng

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 390

Nội dung bài giảng:

+ Tài nguyên thiên nhiên, thực trạng, biện pháp
+ Ô nhiễm môi trường và biện pháp khắc phục

Chưa có thông báo nào