Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Tài nguyên thiên nhiên, thực trạng, biện pháp
  • Ô nhiễm môi trường và biện pháp khắc phục
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9. SINH THÁI HỌC

Bài 8: Sinh thái học ứng dụng

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 401

Nội dung bài giảng:

+ Tài nguyên thiên nhiên, thực trạng, biện pháp
+ Ô nhiễm môi trường và biện pháp khắc phục

Chưa có thông báo nào