Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Tạo giống bằng công nghệ tế bào
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 3: Tạo giống nhờ công nghệ tế bào

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 415

Nội dung bài giảng: 

+ Tạo giống bằng công nghệ tế bào thực vật
+ Tạo giống bằng công nghệ tế bào động vật

Chưa có thông báo nào