Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Tạo giống bằng công nghệ tế bào
Bài 3: Tạo giống nhờ công nghệ tế bào sẽ được mở vào ngày 21/05/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 7. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 3: Tạo giống nhờ công nghệ tế bào

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 139

Nội dung bài giảng: 

+ Tạo giống bằng công nghệ tế bào thực vật
+ Tạo giống bằng công nghệ tế bào động vật

Chưa có thông báo nào