Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
  • Các hình thức ss vô tính
  • Ứng dụng và ý nghĩa
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 9: Sinh sản vô tính ở thực vật

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 720

Nội dung bài giảng:

+ Lý thuyết chung về sinh sản
+ Các hình thức sinh sản vô tính và ứng dụng trong đời sống con người
+ Vai trò của sinh sản vô tính
Chú ý: phần sinh sản vô tính của rêu thầy nói nhầm : túi bào tử (2n) còn bào tử (n) các em nhé

Chưa có thông báo nào