Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
  • Các hình thức ss vô tính
  • Ứng dụng và ý nghĩa
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 9: Sinh sản vô tính ở thực vật

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 719

Nội dung bài giảng:

+ Lý thuyết chung về sinh sản
+ Các hình thức sinh sản vô tính và ứng dụng trong đời sống con người
+ Vai trò của sinh sản vô tính
Chú ý: phần sinh sản vô tính của rêu thầy nói nhầm : túi bào tử (2n) còn bào tử (n) các em nhé

Chưa có thông báo nào