Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo giải phẫu lá
  • Vai trò của thoát hơi nước
  • Thoát hơi nước ở lá
  • Cân bằng nước và sự tưới tiêu hợp lí
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 2: Sự thoát hơi nước

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.610

Nội dung bài giảng:

+ Cấu tạo giải phẫu lá
+ Vai trò của thoát hơi nước
+ Sự thoát hơi nước ở lá
+ Cân bằng nước và sự tưới tiêu hợp lý
Chú ý: clip "Cân bằng nước và sự tưới tiêu hợp lí ": đoạn 6p9s, thầy nói nhầm, cây trong vườn thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn cây trên đồi, mặc dù trên đồi thoáng gió hơn vì Cây sống trên đồi là cây ưa sáng nhiều hơn nên cutin dày, cây sống trong vườn có tầng cutin mỏng hơn cây sống trên đồi nên lượng nước thoát ra sẽ nhiều hơn cây sống trên đồi.Thoát hơi nước qua cutin chiếm đến 1/4 ở cây chịu bóng, giảm xuống còn 1/10 ở cây ngoài ánh sáng hay còn thấp hơn ở cây thích nghi với điều kiện sống khô hạn

Chưa có thông báo nào