Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo giải phẫu lá
  • Vai trò của thoát hơi nước
  • Thoát hơi nước ở lá
  • Cân bằng nước và sự tưới tiêu hợp lí
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 2: Sự thoát hơi nước

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.663

Nội dung bài giảng:

+ Cấu tạo giải phẫu lá
+ Vai trò của thoát hơi nước
+ Sự thoát hơi nước ở lá
+ Cân bằng nước và sự tưới tiêu hợp lý
Chú ý: clip "Cân bằng nước và sự tưới tiêu hợp lí ": đoạn 6p9s, thầy nói nhầm, cây trong vườn thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn cây trên đồi, mặc dù trên đồi thoáng gió hơn vì Cây sống trên đồi là cây ưa sáng nhiều hơn nên cutin dày, cây sống trong vườn có tầng cutin mỏng hơn cây sống trên đồi nên lượng nước thoát ra sẽ nhiều hơn cây sống trên đồi.Thoát hơi nước qua cutin chiếm đến 1/4 ở cây chịu bóng, giảm xuống còn 1/10 ở cây ngoài ánh sáng hay còn thấp hơn ở cây thích nghi với điều kiện sống khô hạn

Chưa có thông báo nào