Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Một số vấn đề chung về quần thể
  • Các dạng quần thể trong tự nhiên
Bài 1: Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ và giao phối gần sẽ được mở vào ngày 13/05/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 6. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Bài 1: Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ và giao phối gần

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 318

Nội dung bài giảng;

+ Một số vấn đề chung về quần thể
+ Các dạng quần thể trong tự nhiên

Chưa có thông báo nào