Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • giới thiệu các phương pháp chọn giống
  • tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
  • ưu thế lai
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 7. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 1: Chọn giống nhờ phương pháp lai tạo

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 709

Nội dung bài giảng:

+ Giới thiệu các phương pháp chọn giống
+ Tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
+ Khái niệm và phương pháp tạo ưu thế lai

Chưa có thông báo nào