Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • giới thiệu các phương pháp chọn giống
  • tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
  • ưu thế lai
Bài 1: Chọn giống nhờ phương pháp lai tạo sẽ được mở vào ngày 17/05/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 7. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 1: Chọn giống nhờ phương pháp lai tạo

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 203

Nội dung bài giảng:

+ Giới thiệu các phương pháp chọn giống
+ Tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
+ Khái niệm và phương pháp tạo ưu thế lai

Chưa có thông báo nào