Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Các khái niệm
  • Cảm ứng ở các cấp độ tổ chức thần kinh
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 5: Cảm ứng ở động vật

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 514

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm về cảm ứng ở động vật
+ Cảm ứng ở các cấp tổ chức thần kinh

Chưa có thông báo nào