Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Bằng chứng tiến hóa (Clip có chứa nội dung tham khảo)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 8. TIẾN HÓA

Bài 1. Các bằng chứng tiến hóa

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 637

Nôi dung bài giảng:

+ Bằng chứng tiến hóa trực tiếp
+ Bằng chứng tiến hóa gián tiếp

Chưa có thông báo nào