Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Cân bằng nội môi
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 4: Cân bằng nội môi

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 487

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm cân bằng nội môi
+ Cơ quan duy trì cân bằng nội môi
+ Cân bằng áp suất thẩm thấu
+ Cân bằng nội môi

Chưa có thông báo nào