Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Cân bằng nội môi
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 4: Cân bằng nội môi

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 490

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm cân bằng nội môi
+ Cơ quan duy trì cân bằng nội môi
+ Cân bằng áp suất thẩm thấu
+ Cân bằng nội môi

Chưa có thông báo nào