Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • sự biểu hiện gen, gen đa hiệu
  • sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 7: Tác động đa hiệu của gen và ảnh hưởng của môi trường lên biểu hiện của gen

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 590

Nội dung bài giảng:

+ Gen đa hiệu, sự biểu hiện gen
+ Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường

Chưa có thông báo nào