Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • sự biểu hiện gen, gen đa hiệu
  • sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4. QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 7: Tác động đa hiệu của gen và ảnh hưởng của môi trường lên biểu hiện của gen

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 588

Nội dung bài giảng:

+ Gen đa hiệu, sự biểu hiện gen
+ Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường

Chưa có thông báo nào