Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • thí nghiệm menden và cơ sở tế bào học
  • Nội dung quy luật phân li độc lập, Phép lai dị hợp nhiều cặp gen
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4. QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 2: Quy luật phân li độc lập

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.662

Nội dung bài giảng:

+ Thí nghiệm phép lai 2 tính trạng của Menđen
+ Cơ sở tế bào học (giải thích thí nghiệm)
+ Nội dung quy luật phân li độc lập, điều kiện nghiệm đúng
+ Phép lai dị hợp nhiều cặp gen

Chưa có thông báo nào