Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
  • Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 10: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 593

Nội dung bài giảng:

+ Định nghĩa về sinh sản hữu tính
+ Sự sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa

Chưa có thông báo nào