Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
  • Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 10: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 594

Nội dung bài giảng:

+ Định nghĩa về sinh sản hữu tính
+ Sự sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa

Chưa có thông báo nào