Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về quần xã và các đặc trưng cơ bản (clip 1)
  • Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã (clip 2)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 9. SINH THÁI HỌC

Bài 4: Sinh thái học quần xã (Phần 1)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 421

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về quần xã và các đặc trưng cơ bản
+ Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã

Chưa có thông báo nào