Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Cơ chế điều hoà sinh tinh và sinh trứng
  • Ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng
  • Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 10: Cơ chế điều hòa, điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 458

Nội dung bài giảng

+ Cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng
+ Ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng
+ Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Chưa có thông báo nào