Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Cơ chế điều hoà sinh tinh và sinh trứng
  • Ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng
  • Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 10: Cơ chế điều hòa, điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 458

Nội dung bài giảng

+ Cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng
+ Ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng
+ Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Chưa có thông báo nào